ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ขอปิดบริการห้องพัก ในวันเสาร์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๕

อาคารรับรอง ทบ. เกียกกาย ขอปิดบริการห้องพัก ในวันเสาร์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ ต.ค. ๖๕ เนื่องจาก การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารและจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ต.ค. ๖๕ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้