ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ณ วัดโกเมศรัตนาราม วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖