โครงการอาวุธปินสั้นเพื่อสวัสดิการ แก่ข้าราชการกองทัพบก
โดย กรมสวัสดิการทหารบก


สนใจข้อมูลติดต่อ แผนกแผนและโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-278-1577 หรือ โทร ทบ.91539-40
สอบถามข้อมูลด้านเทคนิต (สินค้า) โทร : 081-922-7822
Email : stmarmy@yahoo.com

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
เลขที่ 214 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เชตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505