โครงการอาวุธปืนสั้นเพื่อสวัสดิการ แก่ข้าราชการกองทัพบก
โดย กรมสวัสดิการทหารบก

 

สนใจข้อมูลติดต่อ แผนกแผนและโครงการ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-278-1577 หรือ โทร ทบ.91539-40
สอบถามข้อมูลด้านเทคนิค (สินค้า) โทร : 081-922-7822
Email : stmarmy@yahoo.com