ประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

จก.สก.ทบ.พบปะกำลังพล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. และ หน.นขต.สก.ทบ.ชี้แจงนโยบาย การปฏิบัติงาน และพบปะกำลังพล สก.ทบ.ในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ท่านใหม่

การอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.และกำลังพล สก.ทบ. เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม ประจำเดือน ต.ค.62

พิธีสักการะบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ. สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในพื้นที่ กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อความเป็นศิริมลคล เนื่องในโอกาส รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ.

พิธับำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.
และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมกันทำพิธี
บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธับำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. นำ หน.นขต.สก.ทบ.
และกำลังพล สก.ทบ. ร่วมกันทำพิธี
บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สก.ทบ.

พล.ท.ชวเมธ จุ้ยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อดีต จก.สก.ทบ.) ส่งมองหน้าที่ จก.สก.ทบ. ให้กับ พล.ต.ราชิต อรุณรังษีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือน กันยายน

ดูทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก

วัน เวลา ทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30

สถานที่ตั้งหน่วย สก.ทบ.

อาคารกรมสวัสดิการทหารบก
1139 ถ.เทอดดำริ
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานผู้บังคับบัญชา
02-278-1599
โทร ทบ. 91504
แฟกซ์ ทบ. 91505